7m福利导福航第一站

7m福利导福航第一站

根状似牛膝而短小尔。  主治小儿二十种惊痫,螈,癫疾,寒热,肠痔,虫毒,蛇痫,弄舌摇头,大人五邪,言语僻越,恶疮,呕咳,明目。

此脂即是熊白,是背上膏,寒月则有,夏月则无。四足及尾∶主妇人堕胎,易产。

凡此水族鱼之类甚多,其有名者,已注在前条,虽皆可食,而甚损人,故不入药用。主治字乳余疾,轻身,益气。

主治乳妇内衄,中风余疾,大腹水肿,身、面、四肢浮肿,节中水,金疮,痈肿疮脓。丙午日不可食者,明其王于火也。

肉∶温,主补益五脏。 主治心腹邪气,肠鸣幽幽如走水,寒热,积聚,破症,除瘕,止烦满,益气。

东向圊厕溺坑中青泥,治喉痹,消痈交广俚人用焦铜为箭镞,射人才伤皮便死,惟饮粪汁即瘥。头眩顶重,皮间邪风如蜂螫针刺,鱼子细起,热疮痈疽痔,湿痹,止风邪咳嗽,下乳汁。

Leave a Reply